• INMOBILIARIA ROBIN VEERMAN SL
  • Calle Pineda del Mar 27C
  • 17250 Platja D´Aro (Girona)
  • +34 671224320
  • Locatie
Zoeken

Aankoop Stappenplan

STAPPENPLAN VOOR DE AANKOOP VAN EEN WONING AAN DE COSTA BRAVA IN SPANJE VIA AANKOOPMAKELAAR "INMOBILIARIA ROBIN VEERMAN SL".

 

Een huis kopen in Spanje is een droomwens van vele mensen. Echter de taalbarrière, de onbekendheid met de markt, de wettelijke voorschriften, de contractbepalingen etc. maken vele aspirant-kopers onzeker. Nederlandse aankoopmakelaar "INMOBILIARIA ROBIN VEERMAN SL" kan het merendeel van deze onzekerheden voor u wegnemen.

 

1. BUDGETBEPALING EN WENSEN

U als aspirant-koper heeft wellicht zelf al een idee over uw budget voor de aanschaf of nieuwbouw van een woning in Spanje. Omdat de hypotheekmogelijkheden in Spanje anders zijn dan in Nederland is het raadzaam om hier goed naar te kijken. Wij werken samen met “WE CARE” en adviseren onze cliënten om te starten met een "haalbaarheidstoets" via deze Nederlandse Hypotheekbemiddelaar in Spanje.  U kunt uiteraard ook via u eigen (Nederlandse) bank de mogelijkheden onderzoeken ter financiering van uw huis in Spanje of wanneer u dit wenst onderzoeken wij voor u de mogelijkheden bij onze eigen bank, de BANC SABADELL in LLAGOSTERA.

 

2. DE VOORSELECTIE

Door telefonisch contact en per e-mail (al naar gelang uw voorkeur) met ons kunnen wij als aankoopmakelaar middels het tonen van woningen en uw feedback hierop uw wensen scherper in kaart brengen. Uiteindelijk resulteert dit meestal in een korter lijstje met potentiele woningen of bouwpercelen. Maar van een plaatje kun je niet kopen natuurlijk.....

 

3. HET BEZICHTIGEN VAN GEBIED EN WONINGEN EN/OF BOUWPERCELEN

Op enig moment is de tijd zeker rijp om het gebied te komen bezichtigen. Wij raden aan om dit (ook) buiten het zomerse hoogseizoen te doen. Wij nemen de tijd om u het gebied te tonen en plaatsen te laten zien die de moeite waard zijn. Uiteraard heeft u zelf volop de gelegenheid om het gebied ook op eigen houtje te verkennen. Als aankoopmakelaar kunnen wij vooraf voor u de afspraken maken (meestal met verschillende makelaars en/of eigenaren) en begeleiden u bij de bezichtigingen. U ziet alleen de huizen en/of kavels die tevoren zijn geselecteerd en binnen uw zoekprofiel passen. Op deze wijze verliest u geen tijd.

 

4. U VINDT DE GESCHIKTE WONING OF KAVEL

Wij staan u bij in het onderhandelingsproces en zullen uw belangen behartigen richting de verkopende makelaar. Indien overeenstemming wordt bereikt over de prijs is de eerste stap “het reserveren van de woning of het bouwperceel”.

 

5. DE WONING OF BOUWGROND RESERVEREN

Nadat u de geschikte woning of bouwperceel heeft gevonden en er overeenstemming is over de prijs volgt de reserveringsovereenkomst. Hiermee wordt de woning “van de markt gehaald” om ons de gelegenheid te geven enkele zaken te onderzoeken. Het reserveringsbedrag bedraagt €1.000,- tot €3.000,- afhankelijk van het object en de aankoopprijs. Dit bedrag wordt gewoonlijk vastgehouden door de verkopend makelaar in Spanje. Vervolgens kan uw aankoopmakelaar (wij) of uw advocaat (in het geval dat u hiervoor kiest) een onderzoek naar het onroerend goed starten en indien alles is goedgekeurd wordt het bedrag overgemaakt naar de eigenaar/verkoper of projectontwikkelaar. Indien u besluit uiteindelijk de aankoop niet door te laten gaan bent u dit bedrag meestal kwijt. Indien de verkoper besluit de verkoop aan u niet door te zetten is hij wettelijk verplicht u het reserveringsbedrag terug te betalen.
 

6.  ZAKEN DIE WIJ CONTROLEREN VOOR ONDERTEKENING EN AANBETALING VAN HET VOORLOPIG KOOPCONTRACT:

Controle of alle vereiste documenten van het aan te kopen Onroerend Goed aanwezig zijn

Controle op eventuele achterstallige of nog openstaande schulden op het O.G. 

Controle of alle eventuele vergunningen voorhanden zijn

Controle of er geen (nieuw) afwijkend bestemmingsplan op het O.G. van toepassing is

Controle of de woning is ingeschreven in het O.G. Kadaster

Controle of de gemeentelijke belastingen betaald zijn

Controle of de gebouwde oppervlakten in de inschrijving in het O.G. Register correct zijn

Controle of er geen openstaande facturen bij de nutsbedrijven zijn

Controle of er geen achterstallige betaling bij de vereniging van eigenaren is

 

7. HET VOORLOPIG KOOPCONTRACT

Zodra er akkoord is over de aankoopprijs en het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen problemen zijn met het onroerend goed stellen wij een voorlopige koopovereenkomst op in het Spaans en een vertaling in het Nederlands. In dit contract worden de verplichtingen van de koper en verkoper gedetailleerd opgenomen. Hierbij wordt doorgaans 10% van de aankoopprijs betaald, minus de reeds, eventueel ingelegde gelden voor de reservering. Deze betaling geschiedt via een bankstorting van uw rekening naar de bankrekening van de wettelijke verkoper. Het stortingsbewijs dient u mee te brengen bij het passeren van de Overdrachtsakte bij de notaris.

 

8.. ZAKEN DIE U DIENT TE REGELEN TUSSEN DE FASEN VAN  “HET VOORLOPIG KOOPCONTRACT” EN  “DE OVERDRACHTSAKTE”:

- U dient bij de overdracht of maximaal binnen 30 dagen na de overdracht te beschikken over een Spaans NIE-nummer.
Zie aanvragen NIE-nummer via Robin Veerman ….

- U dient bij de overdracht te beschikken over een Spaanse bankrekening. Wij adviseren u te kiezen voor de Banc Sabadell. Zie openen bankrekening via Robin Veerman ….


 

9. DE OVERDRACHTSAKTE:

Bij bestaande woningen vindt de overdracht meestal plaats binnen 2 à 3 maanden, waarna de akte door de notaris zal worden ingeschreven in het Onroerend Goed Register. In het geval van een hypotheek zal ook een vertegenwoordiger van de bank aanwezig zijn bij het tekenen van de overdrachtsakte aangezien in dat geval ook de hypotheekakte door u ondertekent dient te worden. Het is zeker mogelijk om dit proces te versnellen en reeds binnen twee of drie weken na akkoord over de aankoopprijs tussen koper en verkoper bij de notaris af te zijn voor de overdracht. Uiteraard dienen beide partijen hieraan te willen en kunnen meewerken.

Voor een foutloze en vloeiende overdracht,

-bereiden wij alle stukken voor inzake het transport bij de notaris.
- begeleiden wij u en vertalen voor u bij de overdracht
- controleren wij na de overdracht de correcte inschrijving van de koopakte bij het O.G. Register

- wijzigen wij naam verkoper in uw naam bij alle nuts- en overige service bedrijven
- wijzigen wij naam verkoper in uw naam bij Vereniging van Eigenaren

 

 

10. U BENT NU PROBLEEMLOOS WONINGBEZITTER GEWORDEN IN SPANJE :-)
Wij bieden u onze Property Management Services aan om ervoor te zorgen dat uw zorgeloos gaat genieten van uw Spaanse woning!

Calle Pineda del Mar 27C
17250
Platja D´Aro (Girona)
  • INMOBILIARIA ROBIN VEERMAN SL
  • Calle Pineda del Mar 27C
  • 17250 Platja D´Aro (Girona)
  • +34 671224320

© INMOBILIARIA ROBIN VEERMAN SL 2019

Algemene voorwaarden